(San Francisco) – Lasang babalik-balikan?  True!  Kahit sang lupalop mapapad, dala dala sa ating dila ang ang lasang Jollibee. Now I agree that there’s some truth to Jollibee’s ads, “Panlasang Pilipino, handog ng Jollibee.”  Mabuti na lang at maraming Jollibee stores na dito America. Every time I crave for Jollibee, I don’t have to fly hundreds of miles back to Manila. A short flight to New York, LA, San Francisco or San Diego will bring me back to the flavors of my childhood.

I visited San Francisco recently. This Northern California area is home to 9 Jollibee stores. Sarap no! So hinding hindi ko papalampasin na bumisita at lumafang ng aking mga paborito.  Actually, hindi ako nakontento sa isang bisita, I dined in Jollibee twice before heading back to Chicago. Bahala na si batman kung tumaba. But it’s all worth the calories, I guess.

Till next time, Jollibee!

Jollibee is the most popular fast food chain in the Philippines and now branching out to big cities in the US where there are big Filipino communities.

  • Chicken Joy

Jollibee: Chicken Joy

  • Palabok

Jollibee: Palabok

  • Peach Mango Pie

Jollibee: Peach Mango Pie

  • Sweet Potato Fries

Jollibee: Sweet Potato Fries

  • Halo-halo

Jollibee: Halo Halo

  • Store in San Bruno, CA

Jollibee: San Francisco